Donacija za Gimnaziju Zavidovići

U 2020. godini smo donirali računarsku opremi za Gimnaziju Zavidovići i ovo je samo početak naših aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Naš primarni cilj je da smanjimo nepotrebno skladištenje starih računarskih komponenti i vratimo ih lokalnim zajednicama, udruženjima na ponovne korištenje.

Donacija za Udruženje “Mala sirena”

Računarsku opremu smo donirali Udruženju “Mala sirena” iz Zavidovića u saradnji sa ERA-om iz Kanade. Naša misija je da pored donacija iz inostranstva uspijemo obezbjediti i lokalne resurse kako bi pomogli lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.