Donacija za Udruženje “Mala sirena”

Računarsku opremu smo donirali Udruženju “Mala sirena” iz Zavidovića u saradnji sa ERA-om iz Kanade. Naša misija je da pored donacija iz inostranstva uspijemo obezbjediti i lokalne resurse kako bi pomogli lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.