Donacija za Gimnaziju Zavidovići

U 2020. godini smo donirali računarsku opremi za Gimnaziju Zavidovići i ovo je samo početak naših aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Naš primarni cilj je da smanjimo nepotrebno skladištenje starih računarskih komponenti i vratimo ih lokalnim zajednicama, udruženjima na ponovne korištenje.