Pridružite se takmičenju OVOG PROLJEĆA RECIKLIRAMO i pokažite svoju kreativnost!

Kreativno takmičenje u kome možete osvojiti laptop ili računar trajaće od 15. aprila do 15. maja tekuće godine, a svoje radove možete slati već od subote na našu email adresu prijave@kompjuterinade.ba

Udruženje građana Kompjuteri nade poziva sve učenike osnovnih škola u Bosni i Hercegovini da se pridruže takmičenju OVOG PROLJEĆA RECIKLIRAMO, koje se organizuje u periodu od 15.04.2023. do 15.05.2023. godine. Svrha takmičenja je podizanje svijesti o reciklaži i prenamjeni elektronskog otpada među učenicima i širom javnosti.

Sama ideja takmičenja među učenicima osnovnih škola zapravo jeste rad na širenju svijesti o elektronskom otpadu među mlađim generacijama. Cjelokupna zamisao funkcionisanja Udruženja Kompjuteri nade zapravo i jeste edukacije društva u Bosni i Hercegovini o mogućnostima koje se nalaze pred nama kada se pitanje elektronskog otpada pomene.

Takmičenje je osmišljeno tako da kroz kreativan pristup – crtanje, slikanje ili pisanje – učesnici odgovore na neku od zadatih tema koje su u vezi sa recikliranjem, zaštitom okoline i prenamjenom elektronskih uređaja. Zadate teme na koje se učenici mogu likovno ili literarno izraziti su:

  • Moj superheroj reciklira!
  • Životni ciklus e-tehnologije
  • Moj kompjuter nade
  • Prenamijeni i promijeni

Potrudili smo se da u temama koje su zadate učenicima, a na koje svoja razmišljanja mogu izraziti i literarno i likovno, postoji više segmenata koji se tiču elektronskog otpada. Učenici mogu govoriti o uključenosti računara i telefona u svoj svakodnevni život i u budućnost društva. Recikliranje je primarna tema i učenici mogu izraziti svoju viziju tog procesa i ideje. Doniranje je termin koji je zastupljen u našem društvu ali ovom prilikom želimo da uz doniranje učenici jasno vide i termin elektronska oprema i na kreativan način povežu ova dva termina.

Finalna, ali ne i najmanje bitna, svakako jeste tema humanosti i jedinstva društva u Bosni i Hercegovini. Ideja da nečiji nekorišćen i zaboravljen uređaj nekom drugom može značiti novu priliku, novo usavršavanje, napisanu zadaću, diplomu ili novi posao je ideja na kojoj se zasniva naše udruženje i želimo je ovim putem promovisati među onima koji u svojim mladim rukama nose budućnost našeg društva.

Roditelji, nastavnici ili treneri mogu dostaviti radove učenika (crteže, slike i literarne radove) putem e-mail adrese prijave@kompjuterinade.ba. Prijava treba da sadrži skeniran rad, ime i prezime učesnika, odabranu temu, ime osobe koja prijavljuje učesnika, razred i školu/klub kao i kontakt podatke. Najkasniji datum za predaju radova je 15.05.2023. godine.

Nagrade za najbolje radove su prenamijenjeni laptopi ili računari. Proglašenje najkreativnijih učenika će se održati 01.06.2023. godine, a vrijeme dodjele nagrada biće određeno u skladu sa mogućnostima obje strane.

Pridružite se takmičenju OVOG PROLJEĆA RECIKLIRAMO i pokažite svoju kreativnost!