Udruženje Kompjuteri Nade i Centar za Islamsko obrazovanje Matuzići – Zajedno radimo na olakšavanju i pružanju podrške svim mladima koji ulažu trud i vrijeme u svoje obrazovanje

CIOM donirao računar i laptope Udruženju Kompjuteri Nade

Napredak Bosne i Hercegovine ogleda se u našem ulaganju u mlade – njihovo obrazovanje, vaspitanje i njegovanje interesovanja za nauke.
U 21. vijeku gotovo da je nemoguće zamisliti jedan dan u školi bez svih tehničkih pomagala koja su već odavno naša svakodnevnica. Naš trud da gledamo naprijed i sa vedrije strane često omete činjenica da smo okruženi mladima koji žele, hoće i mogu ali su zbog finansijskih poteškoća spriječeni ili im je taj put otežan. Kao zajednica smo dužni da se potrudimo da svaki pojedinac dobije svoju priliku. Ono što je nekome sastavni dio života drugome je često luskuz. Naša djeca su zaslužila da im sva vrata budu otvorena a mi se trudimo da budemo prva odskočna daska ka boljem sutra.

Proveli smo ugodno vrijeme u Centru za Islamsko obrazovanje sa direktorom, gospodinom Mervanom Muratovićem i razgovarali o poteškoćama sa kojima se naši učenici danas susreću. Govorili smo i o nevjerovatnoj želji koju mladi imaju – da se trude, rade na sebi i idu naprijed i sutra baš oni budu ti koji će stanje mijenjati na bolje i svojim znanjem i uspjehom vratiti svojoj zajednici.

CIOM je Udruženju donirao IT opremu – računar i laptope, a zajedno smo odlučili da će ovi uređaji biti donirani mladim učenicima ili studentima kojima će olakšati studentske obaveze.
Zahvaljujemo im se i nadamo da će naša saradnja biti dugotrajna.

Ukoliko i vi želite učestvovati u jednoj ovakvoj priči – javite nam se.
Udruženje Kompjuteri nade nalazi se na Ilidži – Edhema Eke Džubura 48D
Kontakt – info@kompjuterinade.ba ili putem broja telefona – 033 837 029